logo
mm

O Firmie


Sławomir Pawłowski Biuro Badania Bilansów i Usług Finansowo – Księgowych jest firmą doradczą, świadczącą usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz z badaniem sprawozdań finansowych. Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz standardami rachunkowości. Posiadamy doświadczenie w badaniu podmiotów gospodarczych działających w różnych dziedzinach. Termin i zakres badania staramy się dostosować do Państwa potrzeb, tak aby nie przeszkadzało w normalnej działalności firmy.
W ramach zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewniamy bezpłatne konsultacje z biegłym rewidentem.
Zajmujemy się również doradztwem podatkowym oraz ekonomiczno – finansowym.
Firma posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania biznes planów i przeprowadzania lustracji.
Od kilku lat zajmujemy się również sporządzaniem pełnej dokumentacji niezbędnej w celu ubiegania się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w realizacji tego typu projektów. Dzięki temu zebraliśmy doświadczenie niezbędne dla zapewnienia wysokiej efektywności w pozyskiwaniu funduszy unijnych.


Copyright © Biuro bieglego rewidenta - Slawomir Pawlowski
designed by HerR